Prioritetinės mokyklos veiklos kryptys ir uždaviniai

2016 -2020 METŲ PLĖTROS KRYPTYS

 1. Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriui reikalingų kvalifikacijų specialistų ruošimas ir mokymo bazės modernizavimas.
 2. Netradicinio žemės ūkio ir žemės ūkiui alternatyvios ekonominės veiklos specialistų rengimas, diegiant modulines profesinio mokymo programas ir kuriant tinkamą mokymo bazę.

Veiklos prioritetai ir uždaviniai

 • Reflektuojanti, nuolat tobulėjanti ir rezultatyviai dirbanti pedagoginė bendruomenė:

Tobulinti pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas bei dalijimąsi gerąja patirtimi.

Tobulinti valdymo kokybę.

 • Duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra (ugdymo rezultatų analizė, kiekvieno mokytojo ir grupės veiklos įsivertinimas):

Užtikrinti veiksmingą mokyklos veiklos vertinimą, įsivertinimą ir planavimą

 • Švietimo aprėptis, užtikrinanti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes individualių gebėjimų mokiniams:

Tobulinti kokybiško užimtumo ir saugios bendradarbiavimo aplinkos kūrimą.

Kurti patrauklią bendruomenę, atvirą visuomenei mokyklą.

Įgyvendinti materialinių išteklių apsirūpinimo programas, tobulinti estetinę edukacinę aplinką.

 • Mokytis visą gyvenimą sistema, grįsta pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje:

Užtikrinti rengiamų specialybių, orientuotą į darbo rinkos bei mokymosi visą gyvenimo poreikius, patrauklumą.

Taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IT.

 

 

Atnaujinta 2018-11-14

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas