Pasirinkta kategorija "Naujienos"

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2019 sausio 11   //   Naujienos


Tarptautinė  komisija  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijavo  akciją „Atmintis gyva, nes liudija“.

Mes irgi prisijungėme –  uždegėme  atminimo žvakes taip pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, segėjome neužmirštuolių žiedelius, žiūrėjome vaizdo įrašus apie sausio 13-osios įvykius, diskutavome.

Neužmirštuolių žiedai sausį atgaivina prisiminimus…

2019 sausio 10   //   Naujienos

1991 metų sausio mėnesio įvykius mena mūsų mokyklos mokytojai…

Violeta Navickienė:

„Tų (1991) metų sausio 10-12 dienomis daug autobusų važiavo  Sitkūnų radijo stoties link. Tuomet dirbau Vosiliškio dešimtmetėje mokykloje. Be jokių raginimų pilnas autobusas vosiliškiečių, tarp jų ir aš su vyru, taip pat pajudėjo Kauno link. Didžiulį įspūdį paliko vaizdas Sitkūnuose:  traktoriais, sunkvežimiais užstatyti keliai į stoties teritoriją, degė laužai, žmonės šildėsi karšta arbata, bendravo. Susirinko iš visos Lietuvos. Atmenu, kažkas pranešė, kad Sitkūnų link juda tankai. Panikos nebuvo. Jausmas nenusakomas. Vėliau paaiškėjo, kad buvo netiesa, bet žmonės buvo nusiteikę bet kam, net pačiam blogiausiam. Tuomet buvo didžiulis žmonių dvasinis pakilimas… Visi troškome iškovoti nepriklausomybę.“

Jovita Kveselienė:

„Auginau dukrą, kuriai dar nebuvo metukų. Atbėgo kaimynė ir liepė įsijungti televizorių. Ir šiandien dar skamba ausyse žodžiai: „Mes dar eteryje… Mes dar gyvi“. Televizorių žiūrėjom stovėdami. Visi buvom lyg stabo ištikti, kojos atrodė akmeninės. Eteris nutrūko… Sausio 13-osios naktis buvo be informacijos.

Mama su baime laukė ryto – kad tik Ariogalos miestelio gatvelėmis nevažiuotų karinė technika.

Informaciją apie įvykius Lietuvoje buvo galima gauti per kolaborantų užimtą televiziją (čia tiesos buvo maža) arba per radiją“. Mokytoja prisimena, kad žinios sklisdavo iš nuolat įjungto ir šnypščiančio tranzistoriaus „Vef“.

 Deivis Koba:

„1991 metais sausio mėnesį buvau studentas. Per televiziją išgirdome  apie įvykius Vilniuje. Spontaniškai užvirė kraujas, lėkėm gelbėti Lietuvos.  Nubėgome prie televizijos bokšto Kaune, kur pamatėme ne 100, ne 200, o tūkstančius žmonių, kurie statė barikadas, varė įvairią techniką.

Žmonės buvo vieningi, akyse degė kažkokia viltis ir neapykanta. Buvo pasiruošę netgi kariauti.

Gandų buvo visokių. Susibūrę žmonės budėjo iki ryto“. 

Mokytojas džiaugiasi, kad Kaune neįvyko taip kaip Vilniuje.

„Kiekvieną Sausio 13-ąją aplanko ypatingas jausmas. Šios dienos negalima pamiršti. Tai –  lūžis Lietuvos gyvenime.“

Liubovė Kisielienė:

„Du kartus važiavau specialiu autobusu budėti prie Seimo rūmų ir vieną kartą į Sitkūnus  prie radijo bokšto. Vežėmės pilnas pintines sumuštinių ir daug termosų karštos arbatos… Vaišinom visus, kurie buvo aplinkui… Degė laužai, skambėjo darnios dainos. Visi buvom labai artimi ir vieningi… Kai grįžom naktį antrą kartą iš Vilniaus, po valandos per LTV pamatėm kraupiausius tiesioginės transliacijos vaizdus… Buvo baisu, kraupu…“

Berita Juškienė:

„Sausio 13-osios įvykiai palietė visus kartu ir kiekvieną atskirai. Mokykloje buvo sušaukti visi joje dirbantys ir nuspręsta su mokyklos autobusu vykti į Kauną, Direktorius paklausė, kas važiuosite. Vienas per kitą pradėjome sakyti savo vardus. Visi užsirašę buvo išleisti namo ruoštis į kelionę. Reikėjo šiltai apsirengti, susirasti tamsius galvos apdangalus, kad tamsoje nešviestų. Po pietų turėjome išvykti. Netrukus paskambino  sekretorė ir pranešė, kad mokyklos autobusas neužsiveda, todėl nebevažiuosime.  Nuolat galvoju, kas tai- lemtis, apsauga…“

Kalėdinis šurmulys

2018 gruodžio 28   //   Naujienos

Gruodžio 28-a. Mokiniams atostogos. Mokyklos erdvė tyli…Bet štai ji užpildoma nuostabiomis vaikų kalėdinėmis dainomis, Kalėdų senelio apsilankymu ir, aišku, vaikų šurmuliu šokant bei džiaugsmu gavus dovanų.

Pamoka mokyklos bendruomenei

2018 gruodžio 21   //   Naujienos

„2019 metai žada daug mokestinių naujovių“, – teigė profesijos mokytoja ekspertė Danutė Asauskienė.

Apibendrintą, susistemintą medžiagą mokytoja pirmiausia perteikė mokyklos bendruomenei. Vėliau ši informacija bus aptariama su mokiniais pamokų metu.

Ačiū, kad esat…

2018 gruodžio 21   //   Naujienos

Paskutinė kalendorinių metų mokslo diena VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje skirta įvertinimui ir padėkai.

Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė padėkojo už kiekvieno bendruomenės nario indėlį lipdant, tampant didelės bendruomenės dalimi.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ilona Petroševičienė įteikė diplomus Raštingiausio būsimojo darbuotojo ir Dailyraščio konkursų prizininkams.

Geografijos mokytojas Albinas Enčerys sveikino Česlovo Kudabos konkurso geriausiuosius, o dailės mokytoja Elena Bukauskienė teikė padėkas Netradicinių eglučių konkurso dalyviams.

Arvydas Urbonas dėkojo mokiniams, kurie niekada neatsisakė padėti.

Mokyklos direktorė Aurelija Dragūnaitė palinkėjo sėkmingų švenčių visai bendruomenei.

„Niekieno vaikai“ – VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės dalis

2018 gruodžio 21   //   Naujienos


„Ligoninės palatos buvo atskirtos sienomis su dideliais langais į kitas palatas. Į vieną jų atvežė keletą vaikų iš vaikų namų. Mergaitė ir du dar mažesni berniukai. Jie atkeliavo be „nieko“: nei daiktų, nei žaislų, nei maisto. Niekas jų nelankė. Berniukai vos vyresnę mergaitę vadino mama. O ji pati dar vaikas nešiojo juos ir laikė už rankų.
Vakarais pas mane ateidavo mama. Atnešdavo karšto maisto, saldumynų, vaisių. Jie prisiglausdavo prie stiklo ir žiūrėdavo į mus. Maniau nori valgyti. Nunešdavau jiems. Tai buvo sausainiai „Gaidelis“ ir kompotas. Ir tik dabar suprantu, kad jie buvo alkani ne maisto. NE į maistą jie žiūrėjo. Jie žiūrėjo į mano mamą, kaip ji mane maitina, kaip apkabina, kalbasi. Jie buvo išalkę meilės, šilumos. Ir delniukais prispaustais prie stiklo mėgino bent dalelę to gauti žvelgiant į mus. Ir dabar širdis apsipila krauju prisimenant.“ Rasa (įrašo socialiniame tinkle „Facebook“ ištrauka )

„Tai viena iš daugybės istorijų apie „niekieno vaikus“ – ligoninėse paliktus vaikų namų auklėtinius ar tik ką iš šeimų paimtus vaikus. Daugelis savo aplinkoje rasime tokių istorijų. Sergantys, liūdni, palikti vieni su savo skausmu ir baime. Taip būti neturi. Nuo 2018 m. birželio mėnesio iniciatyvos „Niekieno vaikai“ savanoriai budi prie vienišų vaikų Vilniaus klinikinėje ligoninėje ir nuo 2018 m. lapkričio mėn. yra šalia vienišų ligoniukų Kauno klinikose.“

Prie aukojimo iniciatyvos prisijungė ir VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė  

(2018-12-21 14. 55 val. Aukok.lt  informacija: Surinkta suma: 27 557,97 EUR 870 aukos.  Neseniai paaukoję: VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla…)

Kalėdinė dvasia iš mokinių širdžių

2018 gruodžio 20   //   Naujienos

Artėjančių švenčių nuotaiką mokyklos bendruomenei žodžiu, muzika, atvirukais perdavė mokiniai, įkvėpti mokytojos Ilonos Petroševičienės.

Baigiamieji Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo akcentai…

2018 gruodžio 18   //   Naujienos


Lietuva skaičiuoja paskutines valstybės atkūrimo šimtmečio dienas. Šiai progai paminėti per metus organizuota daug renginių ir VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Vienas iš jų – Raiškiojo skaitymo konkursas. Jį organizavo bibliotekos vedėja Lina Afanasjevienė, kuriai padėjo Jovita Žeižienė ir Ilona Minialgienė.

Konkurse dalyvavo visų gimnazijos skyriaus klasių ir grupių atstovai.

Renginio metu skambėjo įtaigūs ir prasmingi žodžiai apie Lietuvą, jos istorijos momentus, gamtą, žmonių jausmus.

Kadangi tai buvo konkursas,  įvertinti mokinių gebėjimai. Trečią vietą laimėjo Arnas Būzius, antrą- Živilė Venckūnaitė, o nugalėjo Laurynas Lukauskas.


„Christmas Miracle“ atkeliavo į mokyklą

2018 gruodžio 17   //   Naujienos


Kai už lango baltuoja sniegas, kai gruodis skaičiuoja paskutines dienas, imame laukti Šv. Kalėdų, imame laukti kažko netikėto, gražaus, šventiško.

Mokykloje kalėdinį stebuklą kūrė anglų kalbos mokytojos: Rasa Matulaitė ir Jovita Kveselienė. Jos organizavo anglų kalbos konkursą. Mokiniai atliko keletą kūrybinių užduočių, „puošė“ arbatos puodelius, pakavo dovanas turėdami „tik vieną savo ranką“.

Vertinimo komisijoje buvo profesijos mokytojas metodininkas Virginijus Laurinaitis, III kurso tarptautinių vežimų vairuotojo – ekspeditoriaus specialybės mokinys Mantas  Jankauskas ir anglų kalbos mokytojos. Paaiškėjo, jog geriausias anglų kalbos žinias pademonstravo II kurso virėjų grupės mokinės.

Kitas stebuklas – „Kaktuso“ antro numerio pasirodymas (praėjusiais metais pasirodė pirmasis „Kaktuso“ laikraščio numeris). Laikraščio redakcija, kuriai vadovavo antro kurso automobilių mechanikų specialybės mokinys Vidmantas Džiaugys,  rinko informaciją, ją tvarkė.  Ir štai laikraštis išvydo dienos šviesą (renginio metu buvo įžiebtas simbolinis trispalvis kaktusas). 

Papuošta mokykla laukia švenčių

2018 gruodžio 14   //   Naujienos

Prieškalėdinis šurmulys juntamas visur: parduotuvėse, turgeliuose, įstaigose ir, žinoma, mokyklose.

Kūrybiški bendruomenės nariai papuošė ne vieną mokyklos kampelį. Čia ir židinys, kviečiantis laisvą minutę atsipūsti ir „sušilti“, ir seniai besmegeniai, skatinantys nusišypsoti, ir blyksinti fotosienelė.

Mokiniai žaliaskares eglutes iškeitė į savo rankų gaminius, atspindinčius pasirinktą mokytis specialybę.


Puslapiai:«1234567...41»

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas