Sąvadas

Leonardo da Vinci programos projektų sąvadas

 

1.1. Praktika dabarčiai ir ateičiai – jaunųjų verslininkų įsidarbinimo galimybių didinimas provincijos darbo rinkos sąlygomis.

Projekto pavadinimas
Praktika dabarčiai ir ateičiai – jaunųjų verslininkų įsidarbinimo galimybių didinimas provincijos darbo rinkos sąlygomis.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2003-2004 , Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
Skatinti provincijos jaunimą dalyvauti aktyvios darbo rinkos ir privataus (savo) verslo kūrimo programose.
Projekto rezultatai
10-ties smulkaus verslo organizatorių specialybės moksleivių stažuotė Vokietijoje. Visi projekto dalyviai gavo kvalifikacijos pripažinimo sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
11.920 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.2. Praktinių darbo įgūdžių ir gyvenimo įvairovė – patikimiausia investicija į ateitį.

Projekto pavadinimas
Praktinių darbo įgūdžių ir gyvenimo įvairovė – patikimiausia investicija į ateitį.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2004-2005, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
Padėti rengti kvalifikuotą specialistą, gebantį gautų bazinių žinių pagrindu moduliuoti ir transformuoti įgytus darbo įgūdžius keliose gretutinėse darbo srityse.
Projekto rezultatai
8-nių smulkaus verslo organizatorių specialybės moksleivių stažuotė Vokietijoje. Visi projekto dalyviai gavo kvalifikacijos pripažinimo sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
14.760 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.3. Praktinio mokymo aplinkos ir turinio kaita – virėjų – barmenų profesinės patirties kaupimo ir konkurencinių galimybių didinimo sąlyga

Projekto pavadinimas
Praktinio mokymo aplinkos ir turinio kaita – virėjų – barmenų profesinės patirties kaupimo ir konkurencinių galimybių didinimo sąlyga
Projekto vykdymo metai ir vieta
2005-2006, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Mažinti periferijos mokymo įstaigos mokymo kokybės atotrūkį nuo miesto analogiškų mokymo įstaigų mokymo paslaugų lygio.
2. Supažindinti mokinius su europinio lygio standartais ir vyraujančiomis tendencijomis profesiniame rengime.
Projekto rezultatai
16 moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
22.105 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.4. Tarptautinė patirtis taikant inovacijas virėjų- barmenų profesiniame rengime

Projekto pavadinimas
Tarptautinė patirtis taikant inovacijas virėjų- barmenų profesiniame rengime
Projekto vykdymo metai ir vieta
2007, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Suteikti virėjų- barmenų specialybės mokiniams realią galimybę pažinti ir įsisavinti naujus praktinio mokymo metodus.
2. Kooperuotis su užsienio ir Lietuvos įstaigomis ieškant naujų praktinio mokymo įgūdžių formavimo būdų, atitinkančių mobilios darbo rinkos poreikius.
3. Populiarinti naujas Vokietijoje įdiegtas maisto ruošimo technologijas.
4. Skatinti jaunimo mobilumą, norą pažinti Europą.
Projekto rezultatai
16 moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
24 800 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.5. Mobilumas- kaip kelias ir tikslas skatinant įsigyti naujas darbines kvalifikacijas Europos erdvėje.

Projekto pavadinimas
Mobilumas – kaip kelias ir tikslas skatinant įsigyti naujas darbines kvalifikacijas Europos erdvėje.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2008, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Profesinio mokymosi be sienų nauda ir privalumai mokinio asmeninei ir profesinei karjerai.
2. Galimybė per mobilumą įgyti naujas darbines kvalifikacijas ir kompetencijas Europos erdvėje.
3. Kūrybiškumo ir asmeninių galimybių vystymas.
4. Komunikavimo kompetencijos ugdymas darbinėje situacijoje.
Projekto rezultatai
16 virėjų-barmenų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
24 300 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.6. Mokytis vieni iš kitų – profesinės sėkmės pagrindas

Projekto pavadinimas
Mokytis vieni iš kitų – profesinės sėkmės pagrindas
Projekto vykdymo metai ir vieta
2008 Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Profesinis tobulėjimas: dalyvavimas europiniame darbo procese nauja patirtis ir kompetencijos, įgytų įgūdžių transformavimas, mokymosi be sienų nauda profesinei karjerai.
2. Pažintis su kitokia darbo ir kultūros samprata.
Projekto rezultatai
10 automobilių remontininkų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
16 200 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.7. Ateitis reikalauja – asmenybės mobilumo ir naujų kompetencijų įgyjamų per tarptautinę praktiką.

Projekto pavadinimas
Ateitis reikalauja – asmenybės mobilumo ir naujų kompetencijų įgyjamų per tarptautinę praktiką.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2009 Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Sudaryti sąlygas vystyti profesinius įgūdžius ir kvalifikacijas, skatinti asmeninį tobulėjimą ir užimtumą darbo rinkoje.
2. Supažindinti su europinio darbo proceso samprata vokiečių gastronomijos kontekste.
3. Suteikti galimybę tarpusavio pasikeitimui profesine patirtimi per bendradarbiavimą ir mobilumą.
Projekto rezultatai
16 virėjų-barmenų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
22 782 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.8. Praktika kitose profesinio rengimo sistemose – svarbi profesinių įgūdžių vystymo galimybė.

Projekto pavadinimas
Praktika kitose profesinio rengimo sistemose – svarbi profesinių įgūdžių vystymo galimybė.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2010, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Suteikti projekto dalyviams galimybę įgyti tarptautinės klientų aptarnavimo patirties ir susipažinti su Vokietijos paslaugų kokybės reikalavimais,priimančio partnerio taikomomis specifinėmis technologijomis gastronomijos serviso srityje.
2. Panaudojant stažuotės metu įgytą patirtį palengvinti padavėjų – barmenų perėjimą nuo mokymo prie naujos kokybės darbinės veiklos.
3. Vystyti tarptautinius kultūrinius ryšius ir specialybės kalbos įgūdžius.
Projekto rezultatai
10 padavėjų-barmenų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
14 253 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

1.9 Profesinis tobulėjimas be sienų

Projekto pavadinimas
Profesinis tobulėjimas be sienų
Projekto vykdymo metai ir vieta
2010, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
1. Gilinti praktinius įgūdžius ir motyvaciją dirbant moderniomis staklėmis ir naujomis medžio apdirbimo linijomis.
2. Supažindinti dalyvius su kitokia darbo ir gyvenimo kultūros samprata.
3. Suteikti galimybę dalyvauti kitos profesinio rengimo sistemos bei darbinės aplinkos veikloje ir gauti tos veiklos tarptautinius įvertinimus.
Projekto rezultatai
10 staliaus specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.
Vaidmuo projekte
Pareiškėjas
Projekto biudžetas eurais
14 253 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

1.10   Virtuvė ir europiniai reikalavimai aptarnavimo srityje

Projekto pavadinimas

,,Virtuvė ir europiniai reikalavimai aptarnavimo srityje

Projekto vykdymo metai ir vieta

2011, Lietuva, Vokietija

Projekto tikslas

1.Suteikti gastronomijos specialybės mokiniams galimybę susipažinti su naujomis patiekalų gamybos technologijomis, įvertinti šių technologijų galimybes ir pranašumus.

2. Supažindinti su ,, vokiškos virtuvės“ ir aptarnavimo tradicijomis, leisti išgyventi  specifinės darbinės veiklos ir bendravimo su lankytojais jausmą.

3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą darbinėje aplinkoje, lavinti dalykinio bendravimo įgūdžius.

4. Suteikti  dalyviui galimybę gauti  užsienio specialistų vertinimą  dėl savo profesinio pasirengimo.

Projekto rezultatai

16  virėjų, barmenų-padavėjų  specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.

Vaidmuo projekte

Pareiškėjas

Projekto biudžetas eurais

23 214  EUR

Finansavimo šaltiniai

Leonardo da Vinči fondas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11  Praktika užsienyje – nauda mokiniams ir jų gyvenamai aplinkai

Projekto pavadinimas

,, Praktika užsienyje – nauda mokiniams ir jų gyvenamai  aplinkai

Projekto vykdymo metai ir vieta

2011, Lietuva, Vokietija

Projekto tikslas

1.Suteikti projekto dalyviams galimybę išmokti dirbti su modernia diagnostikos įranga, šiuolaikiniais metodais ir tarptautinėje komandoje. Padėti suprasti inovacijų įsisavinimo svarbą tobulinant savo profesinę kompetenciją.

2.Skatinti perimti, aktyviai naudoti ir skleisti partnerių automobilių remonto patirtį  Lietuvoje.

3.Sudaryti  dalyviui sąlygas pasitikrinti  savo profesines galimybes naujoje aplinkoje ir gauti užsienio darbdavio įvertinimą

Projekto rezultatai

10 automobilių mechanikų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.

Vaidmuo projekte

Pareiškėjas

Projekto biudžetas eurais

13 825  EUR

Finansavimo šaltiniai

Leonardo da Vinci fondas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Europinio darbo proceso samprata automobilių remonto ir priežiūros kontekste

Projekto pavadinimas

Europinio darbo proceso samprata automobilių remonto ir priežiūros kontekste

Projekto vykdymo metai ir vieta

2012, Lietuva, Vokietija

Projekto tikslas

1. Pasiūlyti jaunimui naujas perspektyvas, darbo bei profesinių įgūdžių tobulinimo galimybes užsienyje.

2. Supažindinti mokinius su automobilių priežiūros ir remonto kokybe,darbo specifika, naujovėmis bei pažangos  tendenci- jomis Vokietijoje.

3. Suteikti mokiniams galimybę gauti užsienio specialistų įvertinimą apie jų prakt. profesinio pasirengimo lygį.

Projekto rezultatai

20 automobilių mechanikų specialybės moksleivių stažavosi Vokietijoje. Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus ir įmonės sertifikatus.

Vaidmuo projekte

Pareiškėjas

Projekto biudžetas eurais

27 186 EUR

Finansavimo šaltiniai

Leonardo da Vinci fondas

 

 

 

 

 

 

 

2. VšĮ Raseinių technologijų ir verslo mokykla – užsienio projektų dalyvius priimantis partneris

2.1 Profesinių mokyklų mokiniai susipažįsta su Europa 1-3

Projekto pavadinimas
Profesinių mokyklų mokiniai susipažįsta su Europa 1-3
Projekto vykdymo metai ir vieta
2003-2005 Vokietija, Lietuva
Projekto tikslas
1. Pasiūlyti jaunimui naujas perspektyvas, darbo bei profesinio pasirengimo galimybes.
2. Prisidėti prie to, kad jaunimas teigiamai vertintų tokias sąvokas kaip atvirumas ir tolerancija.
Projekto rezultatai
15 Vokietijos moksleivių stažavosi Raseinių TVM ir AB „Autogrista“
Vaidmuo projekte
Priimantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
9 000 EUR
Finansavimo šaltiniai
Vokietijos ekonomikos ir

 

 

3. VšĮ Raseinių technologijų ir verslo mokykla – dalyvius siunčiantis partneris

3.1. Profesinių įgūdžių gilinimas maisto ruošimo srityje

Projekto pavadinimas
Profesinių įgūdžių gilinimas maisto ruošimo srityje
Projekto vykdymo metai ir vieta
2005, Lietuva, Vokietija
Projekto tikslas
Pagerinti mokinių profesinius praktinius įgūdžius bei kompetencijas, lavinti bendravimo įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis
Projekto rezultatai
2 virėjo-barmeno specialybės mokiniai stažavosi Vokietijoje
Vaidmuo projekte
Siunčiantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
2200 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

3.2. Profesinio mokymo patirties pasidalinimas automobilių pramonės srityje

Projekto pavadinimas
Profesinio mokymo patirties pasidalinimas automobilių pramonės srityje
Projekto vykdymo metai ir vieta
2008, Lietuva, Čekija
Projekto tikslas
Įgyti pedagoginės, metodologinės, praktinės patirties profesijos mokyme
Projekto rezultatai
1 profesijos mokytojas kėlė kvalifikaciją Čekijos automobilių aptarnavimo servise
Vaidmuo projekte
Siunčiantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
1000 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

3.3. Austriškos, vokiškos virtuvių kūrybiški sprendimai: proginiai patiekalai ir jų paruošimo technologijos.

Projekto pavadinimas
Austriškos, vokiškos virtuvių kūrybiški sprendimai: proginiai patiekalai ir jų paruošimo technologijos.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2008 Lietuva, Austrija, Vokietija
Projekto tikslas
Sudaryti galimybę projekto dalyviams plačiau susipažinti su ES šalių Austrijos ir Vokietijos regionų restoranų kūrybiškais sprendimais proginių patiekalų paruošime ir inovatyvių technologijų panaudojimu įmonės darbe.
Projekto rezultatai
3 profesijos mokytojai kėlė kvalifikaciją Austrijos ir Vokietijos gastronomijos įmonėse
Vaidmuo projekte
Siunčiantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
3528 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

3.4. Mokinių praktinių įgūdžių įtvirtinimas paslaugų sektoriuje

Projekto pavadinimas
Mokinių praktinių įgūdžių įtvirtinimas paslaugų sektoriuje.
Projekto vykdymo metai ir vieta
2010, Lietuva, Ispanija, Didžioji Britanija, Turkija
Projekto tikslas
Gilinti virėjo ir padavėjo-barmeno specialybių mokinių praktinius įgūdžius, supažindinant juos su užsienio šalių virtuvių pažangiomis technologijomis bei įranga, aptarnavimo naujovėmis ir patobulinti sugebėjimus įgytas kompetencijas taikyti įsidarbinant konkurencingos darbo rinkos sąlygomis.
Projekto rezultatai
Padavėjų-barmenų specialybės moksleivių stažavosi: Ispanijoje (2), Didžiojoje Britanijoje (2), Turkijoje (2). Visi gavo tarptautinius Europass mobilumo pažymėjimus.
Vaidmuo projekte
Siunčiantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
8300 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

 

 

3.5. Mobilumas – tai kelias atsiskleisti asmeniui ir jo profesionalumui

Projekto pavadinimas
Mobilumas – tai kelias atsiskleisti asmeniui ir jo profesionalumui
Projekto vykdymo metai ir vieta
2010, Lietuva, Airija
Projekto tikslas
Vizito tikslas – supažindinti dalyvius su naujomis technologijomis, pritakant jas praktikoje, tobulinti turimus įgūdžius, paskatinti domėjimąsi savo profesija, norą tobulėti.
Projekto rezultatai
4 staliaus specialybės moksleiviai stažavosi Airijoje.
Vaidmuo projekte
Siunčiantis partneris
Partnerio gautas paramos dydis eurais projektui įgyvendinti
5996 EUR
Finansavimo šaltiniai
Leonardo da Vinci fondas

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas