Savivaldos institucijų bendradarbiavimas

2018 sausio 18   //   Naujienos

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje veikia trys savivaldos organai: Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba. Praėjusiais metais įvardintų tarybų veikla mokykloje buvo matoma, juntama.
Labai suaktyvėjo mokyklos tarybos veikla, kai jai ėmė vadovautis profesijos mokytoja ekspertė Danutė Asauskienė. Jos vadovaujama darbo grupė buvo parengusi 2017 metų mokyklos tarybos veiklos planą, kuriame viena iš veiklų – savivaldos institucijų bendradarbiavimas.
Numatytas susirinkimas įvyko. Jame Danutė Asauskienė pristatė naują darbo kodeksą:
Atskirų darbo sutarčių rūšis, būtinas darbo sutarties sąlygas, sudarymo ir įforminimo ypatumus darbo sutarčių vykdymą ir keitimą, darbo sutarčių nutraukimo pagrindus, įspėjimo dėl darbo santykių pasibaigimo terminus (tiek iš darbdavio, tiek iš darbuotojo pusės), darbo santykių pabaigos tinkamą įforminimą ir išeitinių kompensacijų apskaičiavimą bei išmokėjimą.
Naujas įmonių prievoles dėl darbo užmokesčio sistemos parengimo.
Naują darbo ir poilsio laiko reglamentavimą, naujas įmonių prievoles dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos, faktiškai dirbto laiko apskaitos ir reglamentavimo.
Darbo užmokesčio skaičiavimo naujoves nuo 2017 m. liepos 1 d. priedų, priemokų, premijų apskaitą, darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą, budėjimą namuose.
Naujoves, susijusios su darbo užmokesčio mokėjimu, privalomų mokesčių išskaitymu nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio skaičiavimą nepagrindinėje darbovietėje. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumus nuo 2017-07-01.
Atostogų rūšis, suteikimą, įforminimą, perkėlimą, teisės į atostogas įgijimą, atostoginių mokėjimo terminus, (prieš 3 metus uždirbtų atostogų panaudojimą), tikslines atostogas, nemokamas atostogas, nemokamą laisvą laiką, kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo ypatumus.
Darbo drausmės pažeidimų pasekmes, pasikeitimus dėl darbuotojų nekonkuravimo ir konfidencialumo reguliavimo, asmens duomenų apsaugos politiką. lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priemones, psichologinio smurto prevenciją darbo aplinkoje. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką.

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas