Veikla

Mokyklos veiklos dokumentai

Mokyklos finansinės ataskaitos

2017 metai

2017 metų III ketvirčio

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

Finansinės būklės ataskaita

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų II ketvirčio

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

Finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 metų I ketvirčio

• 2017 metų I ketvirčio finansinio rinkinio aiškinamasis raštas

• Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

• Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

• Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

• Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

» Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

» Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

» Mokėtinų ir gautinų suamų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

» Pažyma dėl finansavimo sumų 2017 m. kovo 31 d.

2016 metai

2015 metai

2014 metai

Mokyklos tvarkos

VŠĮ RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ TVARKA

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

Mūsų facebook puslapis

FB pageplugin test

Pamokų laikas

 • Pirmadienis - penktadienis
 • 1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
 • Pietų pertrauka
 • 5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:35
  8. 14:45 - 15:30
  9. 15:35 - 16:20

Mūsų draugai

 • cvkaunas
 • http://www.egzaminai.lt/naujienos/
 • http://www.smpf.lt/europass/epp
 • Švietimo informacinių technologijų centras
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Ugdymo plėtotės centras
 • Vivateco
 • VšĮ Švietimo tinklas
 • webtau

Archyvas